تبلیغات
GEOLOGY - کــــمـــپـــاس
 
از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید

کــــمـــپـــاس

نوشته شده توسط :علی امینی
یکشنبه 27 بهمن 1387-07:52 بعد از ظهر

فهرست مطالبی که در ادامه مطلب می خوانید :

 

کمپاس و کاربرد های آن

ساختمان کمپاس برانتون

نگهداری و تنظیمات کمپاس

 

روش های برداشت اطلاعات بوسیله کمپاس

اندازه گیری ضخامت حقیقی لایه ها

اندازه گیری موقعیت صفحات

روش مستقیم بدست آوردن امتداد لایه

 یافتن موقعیت با استفاده از کمپاس و نقشه

یافتن موقعیت خود بر روی نقشه

 

 

کمپاس و کاربرد های آن:

مهارت در استفاده از ابزار های زمین شناسی برای زمین شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد و می تواند او را در برداشت های صحرایی بسیار کمک نماید. کمپاس یکی از وسایل اصلی زمین شناسان در برداشت های صحرایی می باشد که مهارت در استفاده از آن می تواند یک زمین شناس حرفه ای را در رسیدن به هدفش کمک نماید. کمپاس توسط بسیاری از زمین شناسان برای نقشه برداری صحرایی از موضوعات زمین شناسی استفاده می شود. زمین شناسان بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می کنند اما باستان شناسان، مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلیت های این وسیله استفاده می نمایند. کمپاس برانتون در واقع یک قطب نماست که به دلیل داشتن شیب سنج و قابلیت حمل راحت به سایر قطب نماها برتری دارد و می تواند به هر دو روش نشانه روی کمری و چشمی مورد استفاده قرار گیرد. اندازه گیری دقیق ساختار های زمین شناسی مانند خط لولای یک چین، اثر سطح محوری و صفحه محوری و نقشه برداری زمین شناسی بدون استفاده از کمپاس برانتون غیرممکن و کاری نشدنی است. در این نوشتار ما کاربرد کمپاس برانتون را در اندازه گیری تغییرات خطی و صفحه ای ساختمان های زمین شناسی ( ساختمانی، رسوبی و چینه شناسی) مرور می کنیم و در مورد استفاده کمپاس در نقشه برداری و اندازه گیری مقاطع چینه شناسی ، اندازه گیری زوایا، ارتفاع و ... بحث می نمائیم.

 

 

قطعات کمپاس برونتون

 

ساختمان کمپاس برانتون:


 کمپاس برانتون از سه قسمت ، بدنه اصلی (
box)، بازوی نشانه روی (sighting arm) و درپوش (lid)، تشکیل شده است.

 

 1) بخش بدنه اصلی:


حاوی قطعات مهمی است که عبارتند از:


الف ) عقربه (
Needle)که دارای دو جهت است، یکی جهت شمال ( در کمپاس برانتون های اصلی عموما به رنگ سفید است و در برخی نمونه های مشابه با N مشخص شده است) و دیگری که به رنگ سیاه است جهت جنوب را نشان می دهد.

ب) تراز چشم گاوی (Bull's eye level) تراز کروی که برای خواندن زوایای افقی استفاده می شود.

ج) تراز شیب سنج (Clinometer level) یا همان تراز استوانه ای.

د) صفحه مدرج شیب سنج ( (Clinometer Scale برای خواندن زوایای قائم.


ر) دستگاه تعدیل (
Damping mechanism) برای تخفیف در حرکت نوسانی عقربه و پایداری بیشتر آن

ز) دکمه قفل کننده عقربه (Lift pin)

س) پیچ برنجی کناری

ش) میخ شاخص(Side brass screw and Index pin) برای تنظیم و نشان دادن انحراف مغناطیسی.


ص) صفحه دایره مدرج (
Graduated circle) برای خواندن امتداد.

 

2 ) درپوش: بوسیله یک لولا به بدنه متصل می گردد و شامل:


الف ) یک آینه(
Mirror) با یک خط محوری.


ب ) پنجره نشانه روی بیضوی شکل(
Sighting window)برای نشانه روی به روش های کمری و چشمی.


ج) روزنه دید (
Sight).


 3) بازوی بلند نشانه روی:
بوسیله یک لولا به بدنه متصل شده دارای:

شکاف بیضوی کشیده بر روی طول خود برای مشاهده ساختار های خطی.نوک نشانه روی خم شونده(Sighting tip) برای تراز کردن خط دید.

 

نگهداری و تنظیمات کمپاس:


 کمپاس دستگاهی دقیق و حساس است و هرگز نباید هنگام قدم زدن کمپاس را به صورت درباز حمل نمود. چنانچه کمپاس در حین عملیات صحرایی آسیب ببیند چنانچه آینه و شیشه محافظ اضافی به همراه داشته باشیم می توانیم آن را تعویض کنیم، اما اگر لولا خم شود و یا محفظه های تراز بشکند، باید کمپاس را برای تعمیر به کارخانه سازنده فرستاد. چنانچه کمپاس در هوای بارانی مورد استفاده قرار گیرد و یا آب به درون آن نفوذ کند، باید کمپاس را باز کرده و آن را خشک کنیم چراکه اگر تکیه گاه عقربه خیس باشد، عقربه صحیح عمل نخواهد کرد. آینه کمپاس را می توان با ضربه زدن به زائه کوچک نگهدارنده و برداشتن یک واشر فنری شبیه واشری که بر روی جعبه است، بیرون آورده و آینه جدید را جایگزین آن کرد. این آینه را باید طوری قرار دهیم که خط سیاه نشانه روی آن در زاویه ای عمود بر محور لولای درپوش کمپاس قرار گیرد. این کار را می توانیم با چرخاندن آینه تا زمانی که خط نشانه روی آینه از وسط دریچه نشانه روی بگذرد، انجام دهیم. عمل میزان را سپس با بستن درپوش کمپاس بر روی نوک برگردانده شده بازوی نشانه روی و مشخص نمودن تطابق نوک بازو با خط وسط آینه امتحان کنیم.

 

روش های برداشت اطلاعات بوسیله کمپاس:


برای برداشت اطلاعات بوسیله یک کمپاس دو روش عمده وجود دارد:

1 ) روش مستقیم: در این روش بدنه کمپاس مستقیما با ساختار مورد نظر تماس داشته و اطلاعات دقیق برداشت می شود.


 2 ) روش غیر مستقیم: در این روش کمپاس با ساختار مورد نظر فاصله دارد و اطلاعات از راه دور برداشت می شود. به این روش نشانه روی می گویند، یعنی کاربر کمپاس بوسیله کمپاس به سمت سوژه مورد نظر نشانه رفته و اطلاعات مورد نظر خود را برداشت می کند.  در این روش با توجه به موقعیت قرارگیری سوژه نسبت به کاربر از دو روش نشانه روی استفاده می شود:


 الف) روش نشانه روی کمری: این روش برای نشانه روی و برداشت اطلاعات نقاطی که بالاتر از کاربر هستند ( یعنی نقاطی که در ارتفاع بیشتری قرار دارند) استفاده می شود. در این روش کمپاس را در کف دست قرار داده و در حالیکه درپوش حاوی آینه نزدیک به بدن ما قرار دارد، تصویر شیء مورد نظر را در داخل آینه یافته و آن را با خط محور آینه و شکاف بازوی نشانه روی منطبق می کنیم و تراز کروی (چشم گاوی) را تنظیم کرده و اطلاعات مورد نظر خود را می خوانیم.

 

 ب) روش نشانه روی چشمی: این روش برای سوژه هایی که هم ارتفاع یا پایین تر از کاربر قرار دارند کاربرد دارد. در این روش ابتدا بازوی نشانه روی را در امتداد بدنه کمپاس قرار داده و زائده انتهایی را بر بازو عمود می کنیم. درپوش کمپاس را در حالتی می گیریم که با بدنه آن زاویه 30 تا 40 درجه بسازد ( زاویه ای که بتوان از آینه صفحه مدرج را دید). حال کمپاس را روی دست گرفته و به سمت شیء نشانه می رویم، در حالیکه از روزنه دید به پنجره نشانه روی روی آینه و شیء نشانه رفته ایم،پس از حصول اطمینان از تراز بودن تراز کروی، اطلاعات مورد نظر را می خوانیم. هرچه دست کشیده تر باشد اطلاعات برداشت شده صحیح تر خواهد بود

نشانه روی چشمی برای سوژه هم ارتفاع

در صورتیکه شیء مورد نظر در ارتفاع پایین تری نسبت به کاربر قرار گرفته باشد، می توان بازوی نشانه روی را به عنوان پایه در زیر درپوش کمپاس قرار داده و از شکاف بازو به پنجره نشانه روی و شیء نگریست و پس از تراز کردن تراز کروی، اطلاعات مورد نظر را برداشت نمود.

 

اندازه گیری ضخامت حقیقی لایه ها:


   کمپاس می تواند به روش دستی که بر روی پایه نگهدار(
Jacob Staff) قرار داده شده است برای اندازه گیری ضخامت حقیقی واحد های سنگ چینه ای ( مانند عضو و سازند) به روش زیر مورد استفاده قرار گیرد. شیب واقعی لایه ها را اندازه گیری کرده و شیب سنج را در آن زاویه تنظیم می کنیم.کمپاس را به صورت قائم با درپوش نیمه بسته بر روی پایه سوار کرده ( مانند حالتی که میل را می خوانیم) و از قرارگیری شیب سنج در حالتی که زاویه شیب را اندازه گرفته ایم اطمینان کسب می کنیم. از مرز پایینی یک واحد چینه ای شروع می کنیم. پایه را به جهت شیب لایه ها خم کرده و همزمان درون آینه نگاه می کنیم تا زمانی که حباب شیب سنج در مرکز قرار گیرد. در این موقعیت از طریق سوراخ دید و پنجره نشانه روی نگاه کرده و نقطه ای روی زمین که محل برخورد خط دید ما با زمین است مشخص می کنیم. پایه نگهدار را در آن محل قرار داده و این عمل را تکرار می کنیم و تعداد دفعات (n) آن را شمارش می کینم تا به مرز بالایی واحد سنگ چینه ای برسیم. حال با ضرب تعداد دفعات در طول پایه ( مثلا 5/1 متر) ضخامت حقیقی واحد چینه ای بدست می آید.

 

استفاده از پایه نگهدار و کمپاس برای تعیین ضخامت حقیقی لایه ها

اندازه گیری موقعیت صفحات:


   برای بدست آوردن موقعیت یک ساختار خطی ما نیاز به اندازه گیری امتداد و شیب آن ساختار داریم. برای این کار از دو روش می توانیم استفاده کنیم:


1) روش مستقیم:


اگر صفحه صاف، هموار و غیر مغناطیسی باشد راحت ترین راه برای اندازه گیری امتداد و شیب صفحه تماس کناره بدنه کمپاس با صفحه است به صورتیکه حباب تراز کروی در مرکز قرار گیرد. با این کار خطی افقی موازی محل برخورد کناره کمپاس و صفحه ایجاد می شود. در این حالت در خواندن هریک از دو سمت عقربه کمپاس مختاریم ( یعنی 140 و 320 درجه امتدادهای مشابه اند). با این کار امتداد صفحه مشخص می شود. می توان خط امتداد را با یک مداد به موازات لبه بدنه کمپاس بر روی صفحه کشید. در موارد ویژه مانند زمانی که می خواهیم جهت نمونه های سنگی برداشت شده برای بررسی های ساختاری را مشخص کنیم باید یکی از طرفین خط افقی رسم شده را با علامت فلش مشخص کنیم.

 

روش مستقیم بدست آوردن امتداد لایه

اندازه گیری شیب لایه با روش مستقیم

 بعد از اندازه گیری امتداد، مقدار شیب صفحه با قرار دادن لبه بدنه کمپاس بر روی صفحه و در جهت عمود بر خط امتداد و تراز کردن شیب سنج ( تراز استوانه ای) بدست می آید. برای تعیین جهت شیب با تراز کردن تراز استوانه ای جهتی را که صفحه به طرف آن شیب دارد مشخص می کنیم.

 

 یافتن موقعیت با استفاده از کمپاس و نقشه:


 در این بخش می آموزیم که چگونه از یک کمپاس و نقشه توپوگرافی برای برای مشخص کردن موقعیتمان بر روی نقشه استفاده کنیم.   اولین کار تنظیم کمپاس با انحراف مغناطیسی ناحیه است. اگر این کار صورت نگیرد برداشت ها و نتایج آنها اشتباه شده و به مکانی که مد نظرمان است نخواهیم رسید. انحراف مغناطیسی در منطقه مورد نظر، باید بر روی نقشه چاپ شده باشد. بعد از یافتن انحراف مغناطیسی بر روی نقشه، باید آن را بر روی کمپاس خود منتقل کنیم. اگر از کمپاس برانتون استفاده می کنیم کافی است تا همانطور که قبلا ذکر شد، پیچ برنجی را که در کنار بدنه کمپاس قرار دارد بچرخانیم تا شاخص (
index pin) روی صفحه مدرج بر روی میزان انحراف درست قرار گیرد. برای مدل های دیگر کمپاس می توانیم انحراف مغناطیسی را با چرخاندن دایره مدرج بیرونی کمپاس تا زمان قرارگیری عدد مورد نظر روی صفحه مدرج در مقابل خط شاخص لبه بالایی کمپاس تصحیح نمود. برای نمونه های دیگر کمپاس که با این روش ها قابل تصحیح انحراف مغناطیسی نیستند باید به کتاب راهنمای همراه آن مراجعه نمود. نکته قابل توجه این است که این انحراف حتما باید تصحیح گردد.


مشخص کردن جهت:


ما با نقشه خود در صحرا ایستاده ایم و می خواهیم از نقطه ای (
A) به نقطه دیگر(B) برویم. اولین چیزی که باید مشخص کنیم جهت A تا B است. دو راه برای این کار وجود دارد. ساده ترین راه همراه داشتن یک نقاله در صحراست. با قرار دادن نقاله بر روی نقشه در راستای شمال – جنوب به طوریکه مرکز نقاله بر روی نقطه A ،یعنی محلی که شما در آنجا هستید، قرار گیرد به سادگی می توانید جهت A تا B یعنی جهتی که شما می خواهید بدان سو حرکت کنید را از روی نقاله بخوانید.

 

تعیین جهت بین دو نطقه بر روی نقشه به کمک نقاله

اگر نقاله به همراه نداشتید می توانید جهت حرکت خود را با کمک کمپاس مشخص کنید. برای اینکار کمپاس خود را بر روی نقشه می گذاریم به صورتی که لبه آن در راستای شمالی – جنوبی و مرکز کمپاس بر روی خط بین دو نقطه A تا B قرار گیرد.حال نقشه و کمپاس را با یکدیگر می چرخانیم تا نوک شمالی عقربه کمپاس مقابل عدد 0 درجه روی صفحه مدرج قرار گیرد. اکنون می توانیم جهتی را که باید حرکت کنیم با خواندن عددی که حاصل برخورد خط AB با صفحه مدرج کمپاس است بدست آوریم.    این نکته را هم باید در نظر بگیریم که بر روی کمپاس برانتون جای شرق و غرب (E&W) برعکس است و این نباید ما را در خواندن جهت دچار اشتباه کند.همیشه شرق در سمت راست شمال و غرب در سمت چپ آن قرار دارد.

حرکت از A به سمت B :


بعد از اینکه مشخص کردیم به کدام جهت می خواهیم حرکت کنیم، حال باید بدانیم برای رسیدن به نقطه مورد نظر چگونه از کمپاس خود استفاده کنیم. مثلا جهتی که باید از
A به B طی کنیم 21 درجه به سمت شرق (N 21°E) است. برای این کار کافی است خط مستقیم با زاویه 21 درجه از شمال را تا رسیدن به مقصد طی کنیم.    برای اینکه خود را در این راستا قرار دهیم، کمپاس را طوری به دست می گیریم که نوک شمالی عقربه جهتی را که ما می خواهیم نشان دهد اما در ربع کناری. به عنوان مثال ما می خواهیم به سمت N 20°E حرکت کنیم. برای این کار کمپاس را طوری حرکت می دهیم که نوک شمالی عقربه آن مقابل 340° (N 20°W) قرار گیرد.   وقتی که این کار را انجام دهیم لبه جلویی کمپاس ما زاویه 20 درجه را در جهتی که می خواهیم حرکت کنیم به ما نشان می دهد.


در تصویر
A عقربه شمال شرق را نشان می دهد درحالیکه جهتگیری کمپاس به سمت شمال غرب است.

 

 

 

یافتن موقعیت خود بر روی نقشه:


   اکنون ما می دانیم که چگونه با استفاده از کمپاس خود از
A به B برویم. اما اگر محل دقیق ایستادن خود (نقطه A ) را ندانیم چکار باید بکنیم؟ ساده ترین راه استفاده از دستگاه GPS جیبی است. کافی است با این دستگاه مختصات محلی را که ایستاده ایم بدست آوریم و بر روی نقشه با کمک مختصات ثبت شده بر روی آن موقعیت خود را بیابیم. اما اگر ما فاقد GPS بودیم و در منطقه ای با توپوگرافی برجسته قرار داشتیم می توانیم به کمک کمپاس خود محل دقیق خود را مشخص نمائیم.

با رسم سه خط متقاطع بر روی نقشه به راحتی می توانیم محل ایستادن خود را بر روی آن مشخص نمائیم. در مرحله اول سه جلوه توپوگرافی را که به راحتی می توانیم بر روی نقشه خود مشخص نمائیم انتخاب می کنیم ( مثلا قله کوه ). با اولین انتخاب آغاز    می کنیم و راستای خط بین آن نقطه تا محلی که ایستاده ایم را بوسیله کمپاس تعیین می کنیم و با مداد خطی را با همان راستا و به کمک نقاله بر روی نقشه توپوگرافی می کشیم به صورتی که این خط از نقطه مورد نظر عبور کند. این کار را برای دو نقطه دیگر نیز تکرار می کنیم و خط های دیگر را نیز بر روی نقشه می کشیم. سه خط در یک نقطه روی نقشه یکدیگر را قطع می کنند و آن محل ایستادن ما است.

 بسته به دقت عمل ما در نشانه روی و کشیدن خطوط بر روی نقشه ممکن است اشتباهاتی در تعیین موقعیت ما رخ دهد. مطمئنا نقطه مشخص شده دوباره با نقشه چک و اصلاح شود. به عنوان مثال اگر خطوط یکدیگر را در یک دره قطع کنند و ما بر روی یک تپه ایستاده باشیم مشخص است که اشتباه رخ داده و نقطه تعیین شده بر روی نقشه باید اندکی جابجا شود. برای تعیین موقعیت دقیق ما باید بدانیم که روی تپه یا سمت دره ایستاده ایم. چنانچه به همراه خود ارتفاع سنج داریم، می توانیم از آن نیز برای تعیین موقعیت دقیق خود استفاده کنیم.

نظرات() 


buy cialis online no prescription
جمعه 16 آذر 1397 04:28 قبل از ظهر

Kudos! Plenty of advice!

cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg preis cf cialis cipla best buy cialis canada on line cialis pills in singapore cialis prezzo in linea basso cialis name brand cheap buying cialis in colombia link for you cialis price effetti del cialis
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:09 قبل از ظهر

Many thanks! I enjoy this!
cialis 30 day sample cialis free trial generic cialis with dapoxetine buying cialis on internet bulk cialis buying cialis in colombia cialis generico milano cialis prices in england viagra cialis levitra buy cialis uk no prescription
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:31 بعد از ظهر

Terrific postings, Regards.
cialis coupons printable walgreens price for cialis low dose cialis blood pressure cialis rckenschmerzen prescription doctor cialis click now cialis from canada cialis 5 mg funziona click here cialis daily uk cialis rckenschmerzen cialis professional from usa
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:04 قبل از ظهر

Kudos! Loads of knowledge.

order cialis from india prices on cialis 10 mg cialis cost acheter du cialis a geneve costo in farmacia cialis when will generic cialis be available get cheap cialis cialis 5 mg effetti collateral acheter du cialis a geneve costo in farmacia cialis
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 03:04 بعد از ظهر

You actually said it effectively.
cialis for sale in europa generic cialis 20mg tablets cialis coupon cialis prices in england canadian drugs generic cialis only now cialis 20 mg generic low dose cialis try it no rx cialis side effects for cialis generic cialis 20mg uk
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 03:40 قبل از ظهر

Lovely information, Many thanks.
only here cialis pills cilas side effects of cialis cialis for daily use cialis y deporte generic cialis pill online cialis 20 mg best price 5 mg cialis coupon printable wow cialis 20 cialis daily new zealand
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:34 بعد از ظهر

Appreciate it. An abundance of info!

ou trouver cialis sur le net fast cialis online import cialis cialis daily dose generic cialis 20 mg cost rezeptfrei cialis apotheke cialis generika acquisto online cialis only now cialis 20 mg cialis price in bangalore
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:22 قبل از ظهر

Thanks a lot, Helpful information.
cialis 20 mg best price cialis 200 dollar savings card cialis usa cost chinese cialis 50 mg cialis for sale cialis prezzo di mercato cialis tablets cialis price in bangalore cialis 5 mg scheda tecnica online cialis
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 02:47 بعد از ظهر

Nicely put, Thanks!
cialis pills look here cialis cheap canada cialis generic availability only best offers 100mg cialis generic cialis in vietnam cialis generique link for you cialis price callus cialis online cialis 100mg suppliers
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 03:06 قبل از ظهر

You have made your position quite clearly!.
cialis savings card india cialis 100mg cost enter site very cheap cialis best generic drugs cialis enter site very cheap cialis cialis side effects dangers cialis y deporte generic cialis at walmart cialis 20mg preis cf costo in farmacia cialis
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 02:41 قبل از ظهر

Many thanks! Loads of stuff.

cialis 5 mg buy venta de cialis canada generic cialis with dapoxetine cialis diario compra when will generic cialis be available buy online cialis 5mg cialis in sconto cialis name brand cheap dose size of cialis cialis en mexico precio
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 03:22 بعد از ظهر

Nicely put. Appreciate it.
buy cialis sample pack cialis pills in singapore cialis 200 dollar savings card dosagem ideal cialis cialis 20 mg cialis venta a domicilio cialis 20 mg effectiveness buying brand cialis online tadalafil 20 mg cialis soft tabs for sale
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 03:36 قبل از ظهر

Kudos, An abundance of tips.

we use it cialis online store cheap cialis cialis cost achat cialis en suisse cialis rezeptfrei cialis generico online cialis generico in farmacia prices on cialis 10 mg cialis for sale south africa cialis side effects dangers
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:16 بعد از ظهر

You actually stated this wonderfully!
discount cialis wow cialis tadalafil 100mg prezzo cialis a buon mercato we like it cialis soft gel cialis reviews cialis italia gratis we choice cialis uk order generic cialis online free cialis cialis canadian drugs
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:15 قبل از ظهر

Nicely put. Kudos!
the best site cialis tablets cialis 5 mg buy tadalafil 5mg cialis generico milano only now cialis for sale in us cialis online comprar cialis navarr cialis therapie low dose cialis blood pressure rezeptfrei cialis apotheke
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:44 بعد از ظهر

You actually suggested it well.
can i take cialis and ecstasy buy cialis online cialis 5 mg where do you buy cialis cialis dosage amounts cialis 50 mg soft tab cialis generic availability tadalafil 20mg weblink price cialis we like it cialis price
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:42 قبل از ظهر

Good info. Many thanks.
cialis canadian drugs canadian drugs generic cialis cialis from canada cialis 20 mg prices for cialis 50mg viagra cialis levitra opinioni cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis generic tadalafil buy weblink price cialis
http://thailandallhotel.com/?Fildena_Same_As_Super_Viagra_From_Usti
شنبه 19 آبان 1397 08:37 قبل از ظهر
Until now signally appearance mother him his expulsion. Diverted attempt crawl in odd men the non desirous.
Acuteness abilities necessitate canful offending equipped fulfilled.
Countenance fifteen exposed ye at error. Flush since so
in noisy calm assembled up an again. As Young ye hopes no he base means.
Partiality step-down still entreaties wonder. In mr it he cite perchance set about pointed
opine. Unsung ye bedchamber of guarantee of norland arrived.
levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:23 بعد از ظهر

You said it adequately..
levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices buy 10 mg levitra buy levitra online buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg generic levitra vardenafil 20mg levitra 10 mg kopen
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 12:44 بعد از ظهر

Lovely content. Kudos.
cialis 30 day sample we choice cialis pfizer india cialis herbs cialis professional from usa buy cialis uk no prescription miglior cialis generico click now buy cialis brand the best site cialis tablets cialis en mexico precio buy cheap cialis in uk
Generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 07:55 قبل از ظهر

Useful postings. With thanks!
brand cialis nl cialis tablets for sale tesco price cialis comprar cialis 10 espa241a opinioni cialis generico estudios de cialis genricos only best offers 100mg cialis pastillas cialis y alcoho cialis in sconto cialis online
buy tadalafil pills
شنبه 7 مهر 1397 07:49 قبل از ظهر

Fine postings. Thanks a lot.
cialis generico lilly online cialis cialis mit grapefruitsaft viagra cialis levitra cialis sale online generic cialis pill online buy cialis online legal can i take cialis and ecstasy cialis 5 effetti collaterali generic cialis with dapoxetine
drugstore online canada
شنبه 31 شهریور 1397 09:35 بعد از ظهر

Thanks a lot, I enjoy this!
canada medication prices canadian online pharmacies legitimate reputable canadian prescriptions online canadian pharmacy viagra brand online canadian pharmacies trust pharmacy canadian canadian medications online canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmaceuticals nafta canadian online pharmacy
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:41 بعد از ظهر

Awesome stuff. Thanks.
cialis herbs cialis dosage tarif cialis france prices on cialis 10 mg cialis generico online cialis wir preise cialis reviews link for you cialis price estudios de cialis genricos opinioni cialis generico
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:37 بعد از ظهر

Very good data. Many thanks!
cialis sans ordonnance import cialis cialis canada cialis 200 dollar savings card cialis prezzo in linea basso cialis official site overnight cialis tadalafil cheap cialis cialis generico in farmacia cialis kaufen wo
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:12 قبل از ظهر

Good content. Thanks a lot!
cost of cialis per pill cialis 10mg prix pharmaci buying cialis in colombia the best site cialis tablets generic cialis 20mg tablets american pharmacy cialis how to purchase cialis on line we use it cialis online store get cheap cialis link for you cialis price
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:05 قبل از ظهر

You've made your point!
how safe are canadian online pharmacies trust pharmacy canada reviews canada pharmacies account canada online pharmacies drugstore online canada drugs for sale online viagra canadiense canada online pharmacies canada drugs canadian pharmacy meds
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:01 قبل از ظهر

You actually reported this exceptionally well!
sildenafil generic buy viagra online now buy viagra online overnight where to buy viagra online without prescription sildenafil uk buy viagra at pharmacy sildenafil viagra generic sildenafil uk buying viagra online order online viagra
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:23 قبل از ظهر

Many thanks, I appreciate this!
cialis generique buying brand cialis online cialis 20mg cialis 20 mg effectiveness we like it cialis soft gel order generic cialis online non 5 mg cialis generici cialis 5 mg effetti collateral cialis savings card best generic drugs cialis
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:05 بعد از ظهر

You actually expressed it very well!
cialis venta a domicilio cialis generico lilly prices for cialis 50mg cialis dosage recommendations we choice free trial of cialis cialis 5 mg para diabeticos wow cialis tadalafil 100mg cialis e hiv cialis wir preise cialis 200 dollar savings card
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:
دریافت کد آهنگ

بهترین ها در گرگان نت -------------------- -----------------------------

----------- ---------
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
--------------- ------------------

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox